קורות חייו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב

תולדות רבי לוי יצחק מברדיטשוב

רבי לוי יצחק בן שרה סאשע – השם שנישא בפי בני ישראל ברטט, סניגורן של ישראל ועוד כינויים רבים וכתרים למכביר נקשרו בשמו של רבינו הגדול רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, השם המסוגל לעורר עד עצם היום הזה לישועות ולימוד זכות על כלל ישראל. בשורות אלו ניגע רק במעט בשולי […]

משפחת רבינו

הוסקוב | עיר הולדתו של רבינו העיר הוסקוב, איננה מן הערים הידועות בפולין וגליציה, אך מקום המצאה "מחוז פשעמישל" ידוע לאחד המחוזות היהודיים המובהקים שבמזרח אירופה. שם בהוסקוב התגורר אז רבי מאיר בן רבי משה אבד"ק זאמושטש עם אשתו הצדקת מרת שרה סאסיא בשעה שעלה ברצונו יתברך להוריד את נשמתו ה"מליץ יושר" על ידיהם.   […]

הציון הקדוש

ציון רבנו בזמן הקומוניזם ימי הזוהר של קהילת ברדיטשוב היו בשיא תוקפתם וגבורתם. אולם מועקה רבצה על לבבות יהודי ברדיטשוב, עומדים הם עתה בתקופת החגים ומצבו של רבם הגדול בכי רע. תפילות נישאו לרפואת רבינו לוי יצחק בן שרה שאשע שהגיע לשערי מוות, עוד לפני חג הסוכות, תיכף אחר יום הכיפורים, נחלש הרב מאד ובא למצב […]


תורתו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב

ספר קדושת לוי

"את הכל עשה יפ"ה יפ"ה בעט"ו, ובעצמו קרא שם ספרו בשמו הנאה "קדושת לוי" הספר הקדוש קדושת לוי קדושת לוי דפוס ראשון – באדיבות בית המכירות 'קדם' הספר הקדוש "קדושת לוי" – אחד מספרי היסוד בארון הספרים היהודי, נכתב על ידי הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב בעצמו, וסגולות רבות נקשרו בשמו עד שחכמי וצדיקי דורו […]

קדושת לוי על פרקי אבות

פרקי אבות קדושת לוי מהדורה ראשונה. באדיבות בית המכירות 'קדם' בשנת תרכ"ב (1862), ראה אור לראשונה ספרו של רבינו הק' קדושת לוי על פרקי אבות. הספר נדפס בעיר למברג (לבוב), והוא הובא לבית הדפוס ע"י רבי משה הכהן זצ"ל, שהיה חתן של רבי יששכר זצ"ל נכדו של רבי ישראל המגיד הק' מקוז'ניץ זצ"ל. בשער הספר נכתב […]


סיפורים על רבי לוי יצחק מברדיטשוב

כדאי לסבול את הדוחק

פעם אחת נדחקו אנשים פשוטים לסוכתו של רבינו רבי לוי יצחק מבארדיטשוב והמקום היה דחוק. נענה ואמר רבינו: "כדאי לסבול את הלחץ והדחק הנגרם בשל אנשים פשוטים, מכיוון שגם לעתיד לבוא, כשישבו הצדיקים בסוכה של לויתן אחמוק גם אני לשם, אף שלא יהיה מקום עבורי, וכשיבוא אי מי להוציאנו החוצה בטענה שאני מגושם מדי מכדי […]

ועד שאזכה בלוטו מה אעשה?

אל הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זיע"א הגיע אחד מחסידיו וסיפר לו על מצבו בעבר ולאן התדרדר היום, "רבי, ירדתי מנכסי, הפכתי לבעל חוב, איני רוצה שיתפרסם הדבר ברבים, עזור לי רבי"."לך וקנה כרטיס לוטו", אמר לו הרב, "אתה תהיה זה שיזכה בהגרלה". "אני מאמין באמונה שלמה בהבטחת הרב", השיב החסיד, "אולם עד לתאריך […]

חנוכה במחיצת רבי לוי יצחק מברדיטשוב

סיפר אאמו"ר זצוקללה"ה (כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים רבי אברהם חיים ראטה), הרה"ק [רבי לוי יצחק] מבארדיטשוב היה רב בעיר בארדיטשוב שהיתה עיר ואם בישראל, ובכל חורף היה שם שוק השנתי מכל העיירות, ובני העיר היו נוהגים להשכיר דירות לבני השוק שבאו מהעיירות הסמוכות לרגל מסחרם, ופעם אחת בחנוכה הגיע לעיר בארדיטשוב סוחר עשיר גדול, ושכר […]


מתפילותיו וזמירותיו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב

לאמיר מאכן א בייט

הנה מקובל ונודע מהצדיקים וחסידי עליון זי"ע כי הגה"ק רבינו הרב מברדיטשוב זי"ע בעל קדושת לוי אמר וצעק הניגון בבכייתו בראש השנה קודם יתגדל בתחילת מוסף: הרוסי אומר וחושב כי העולם שלו, הצרפתי אומר שהעולם שלו, וכן חשב כל אדירי המלכים אבל אנחנו אומרים יתגדל ויתקדש שמיה רבא. שער יששכר להרה"ק ממונקאטש מאמר ישע רב אות ל"ח מילות השיר: ריבונו של […]

בקשה למוצאי שבת

גאט פון אברהם https://www.barditchev.co.il/wp-content/uploads/2016/03/ג-ט-פון-אברהם.mp3ג-ט פון אברהם בביצועו של הרב אביש בראדט נמצא בכתבי קודש של הרב הקדוש מברדיטשוב זצ"ל וזה לשונו: "סגולה גדולה להצלחה, שיאמרו אנשים ונשים וטף בקשה זו בכל מוצאי שבת קודש קודם הבדלה ג' פעמים, ובטוח אני שיצליחו בוודאי אם ירצה ה'". "איך בין פערזיכערט אז זיי וועלען אי"ה בעגליקען" גָאט פוּן אַבְרָהָם אוּן פוּן […]

ניגון ברדיצ'ב קרליבך

ניגון זה אותו גילה ר' שלמה קרליבך ע"ה, והוא זה שמייחס אותו לרבי לוי יצחק מברדיטשוב. https://www.youtube.com/watch?v=1FaSd6HQdkE

דרי מעלה

בראש השנה קודם חזרת הש׳׳ץ היה מזמר רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע, בקול רם:'דרי מעלה עם דרי מטה יפחדון וירעדון מאימת שמך, דרי תהום עם דרי שאול ירעשון וירגזון מאימת דיניך, אבל צדיקים בגן העדן ירננו ויזמרו לשמך'. לכן אני, לוי יצחק מברדיטשוב, באתי לפניך בתפילתי: 'מה לך אצל ישראל? דבר – למי אתה מדבר? […]

דודלה

ניגון אנה אמצאך | דודעלע שיר זה נכתב ע"י רבינו הק' רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל, כשיר המבטא את כיסופיו לבורא עולם, השיר מבטא את היותו של הקב"ה נמצא בכל מקום. מילות השיר: ריבונו של עולם, איך וויל דיר א דודעלע שפילעןריבונו של עולם, איך וויל דיר א דודעלע זינגען אנה אמצאך ריבונו של עולם,ואנה […]