ועד שאזכה בלוטו מה אעשה?

אל הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זיע"א הגיע אחד מחסידיו וסיפר לו על מצבו בעבר ולאן התדרדר היום, "רבי, ירדתי מנכסי, הפכתי לבעל חוב, איני רוצה שיתפרסם הדבר ברבים, עזור לי רבי".
"לך וקנה כרטיס לוטו", אמר לו הרב, "אתה תהיה זה שיזכה בהגרלה".

"אני מאמין באמונה שלמה בהבטחת הרב", השיב החסיד, "אולם עד לתאריך ההגרלה הגדולה נותרו מספר חודשים, ובנתיים אני צריך להשיא את בתי ואין לי את הממון הדרוש לשם כך!"
"ה' יעזור, אל דאגה".
נפרד החסיד מרבו, קנה כרטיס לוטו, ויצא לדרכו בטוח בה' ובישועתו.

באמצע הדרך עצר החסיד ללון באכסניה. באותו הלילה הגיע לאכסניה שר גדול ונשאר ללון שם את הלילה. נרדם השר ובחלומו הוא רואה שבחדר הסמוך לן יהודי שיש בחיקו את כרטיס הלוטו הזוכה בהגרלה הקרובה.

קם השר בבהלה ושלח את משרתו לבדוק האם נכון הדבר האם לן יהודי בחדר הסמוך.
בדק משרתו ואכן נמצא כאן יהודי, מיד העירו וקרא לו אל השר.

מבוהל ניצב החסיד לפני השר שחקרו ודרשו הדק היטב, "האם יש בחיקך כרטיס לוטו להגרלה הקרובה?"
"כן" ענה החסיד בהיסוס.
"גם לי יש כרטיס כזה, רצוני שנחליף זה עם זה את הכרטיסים, אתן לך עבור ההחלפה כמה מטבעות כסף".

החסיד, שבטח בהבטחת רבו שכרטיסו עומד להיות הזוכה, לא הסכים בשום אופן לחליפין, ואף כשרצה השר לתת לו סך עצום של אלף זהובים, לא היה מוכן להתחלף עימו.

השר, שבטח בחלומו שהכרטיס של היהודי הוא שיעלה בגורל, ציווה בחמתו למשרתו לקחת בחזקה את הכרטיס, המשרת עשה כציוויו וחטף את הכרטיס מהחסיד.
"איני רוצה לגזול אותך, קח לך אלף זהובים וגם את הכרטיס שלי…" והלך לדרכו.

עצב גדול כיסה את פני החסיד, "עכשיו כבר לא אזכה בפרס" מלמל לעצמו.
אך עד מהרה התעשת, שמח באלף הזהובים שהיו לו לחתונת בתו והודה לקב"ה.

הימים עברו ובהגרלת הלוטו זכה הכרטיס שנתן השר לחסיד בעל כורחו בסך של אלפי זהובים!

קם החסיד ונסע לרב מברדיטשוב.
כאשר בא אל הקודש פנימה חיכה לו הרב ואמר: "ראיתי כי מזלך מושפל עד עפר, לכן הוכרחתי לשלוח את 'בעל החלומות' שידבר על לב הפריץ שיחליף איתך את כרטיסו, ראיתי שכרטיסו יעלה בגורל ולא שלך, ואלף הזהובים שהוסיף לך, משום שאמרת שצריך אתה להשיא את בתך"

('הצמח צדיק' – רבי מנחם מענדיל מוויז'ניץ זי"ע)

לעיתים, הצרות והבעיות נוחתות עלינו יחדיו, המזל שלנו עקום וכל דבר בו אנו נוגעים הופך שחור…
אנו רוטנים ומתעצבנים, כועסים ומאבדים לעיתים תקוה.

אם נהיה עם אמונה אמיתית, עם בטחון במי שהביא עלינו את הקושי, נבין שמזל הביש שלנו, הקושי והצרה הם המעבר אל ההצלחה.

לא סתם התורה מתחילה באות ב' ולא באות א' הראשונה, לומר לנו שלא מספיקה האמונה בבורא אלא חשוב הבטחון בו!

אדם הבוטח בקב"ה, נותן דעתו שכל הסובב אותו הוא לטובתו, יוצר לעצמו שלווה אמיתית, רוגע ונחת.
גם אם מזלו לא שפר עליו הוא מבין שהכל לטובה!

היה עם בטחון ביוצרך, הרי מי שיצר אותך ודאי רוצה אך ורק בטובתך.
היה מאושר, יש לך על מי להשען, יש לך במי לבטוח, יש לך אבא בשמים…

לסיפורים נוספים על רבי לוי יצחק מברדיטשוב מאתר "סיפורים"