פרקי אבות קדושת לוי מהדורה ראשונה. באדיבות בית המכירות 'קדם'
פרקי אבות קדושת לוי מהדורה ראשונה. באדיבות בית המכירות 'קדם'

בשנת תרכ"ב (1862), ראה אור לראשונה ספרו של רבינו הק' קדושת לוי על פרקי אבות. הספר נדפס בעיר למברג (לבוב), והוא הובא לבית הדפוס ע"י רבי משה הכהן זצ"ל, שהיה חתן של רבי יששכר זצ"ל נכדו של רבי ישראל המגיד הק' מקוז'ניץ זצ"ל.

בשער הספר נכתב כי הספר נדפס על פי כתב יד שהיה אצור בגנזיו של המגיד מקוז'ניץ, שהיה תלמידו של רבינו רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זצ"ל.

וכך נכתב בשער הספר במהדורתו הראשונה:

הדור אתם ראו מנחה טהורה, מובאת לכם ליקוטים יקרים ודברים אחדים על פרקי אבות, אמרי נועם קדיש מן שמיא מדבר, גליא רזא עמיקתא, בוצינא דנהורא דאחיד בשמיא וארעא, מורינו ורבינו הרב מוהר"ר לוי יצחק זצלה"ה, אבדק"ק ברדיטשוב וזעליחוב, בעל המחבר ספר קדושת לוי על התורה. קחו אותה והביאו ברכה תוך בתיכם טעמו בה ותאורנה עיניכם.

בשביל לא להשאיר את הנייר חלק, צירף המדפיס לספר זה גם את כוונת המקוה ממרן אור שבעת הימים - הבעל שם טוב הק'. הספר נדפס מאוחר יותר במספר מהדורות נוספות, במהדורות שונות של קדושת לוי על התורה שובץ הספר בשלמותו, במהדורה האחרונה של קדושת לוי של "עוז והדר" הם ניפו את הספר ושיבצו אותו על הסדר בתוך קדושת לוי על התורה השלם.

קדושת לוי - פרקי אבות במהדורת ברדיוב תרס"ה (1905) - באדיבות hebrewbooks:
Hebrewbooks_org_31565