ניגון אנה אמצאך | דודעלע

שיר זה נכתב ע"י רבינו הק' רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל, כשיר המבטא את כיסופיו לבורא עולם, השיר מבטא את היותו של הקב"ה נמצא בכל מקום.

מילות השיר:

ריבונו של עולם, איך וויל דיר א דודעלע שפילען
ריבונו של עולם, איך וויל דיר א דודעלע זינגען

אנה אמצאך ריבונו של עולם,
ואנה לא אמצאך ריבונו של עולם.
א וואו זאל איך דיר געפונען ריבונו של עולם,
און א וואו זאל איך דיר נישט געפונען ריבונו של עולם.

אז מעלה דו, מטה דו, מזרח דו, מערב דו, דרום דו, צפון דו.
אז עס איז גוט, איז דאך דו,
חלילה נישט, אויך דו,
און אז דו, איז דאך דו.

בתרגום חופשי:

ריבונו של עולם, אני אנגן לך 'דודעלע' (דו ביידיש - "אתה"),
ריבונו של עולם, אני אשיר לך 'דודעלע'

אנה אמצאך ריבונו של עולם,
ואנה לא אמצאך ריבונו של עולם.
איפה אמצא אותך ריבונו של עולם,
והיכן לא אוכל למצוא אותך ריבונו של עולם.

למעלה אתה, למטה אתה, במזרח אתה, במערב אתה, בדרום אתה, בצפון אתה.
כאשר טוב, הרי אתה,
כשחלילה להיפך, גם אתה,
ואם אתה, הרי אתה...

הניגון מושר מפי הר"ר זלמן לוין - באדיבות חב"דפדיה