הנה מקובל ונודע מהצדיקים וחסידי עליון זי"ע כי הגה"ק רבינו הרב מברדיטשוב זי"ע בעל קדושת לוי אמר וצעק הניגון בבכייתו בראש השנה קודם יתגדל בתחילת מוסף: הרוסי אומר וחושב כי העולם שלו, הצרפתי אומר שהעולם שלו, וכן חשב כל אדירי המלכים אבל אנחנו אומרים יתגדל ויתקדש שמיה רבא.

שער יששכר להרה"ק ממונקאטש מאמר ישע רב אות ל"ח

מילות השיר:

לאמיר מאכן א בייטריבונו של עולם
לאמיר מאכן א בייט, א בייט וועלן מיר מאכן,
איך וועל דיר געבן חטאים עוונות ופשעים, אוי וויי טאטע.
טאמער וועסטו פרעגן וואס דו וועסט מיר געבן דערפאר, זאג איך דיר,
דו וועסט מיר געבן מחילה סליחה וכפרה, אוי וויי טאטע.
טאמער וועסטו מיינען גלייך אויף גלייך, ניין זאג איך דיר,
דו וועסט מיר נאך צוגעבן בני חיי ומזוני, אוי וויי טאטע.

טאמער וועסטו פרעגן וואס בני הייסט, זאג איך דיר,
בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, אוי וויי טאטע.
טאמער וועסטו פרעגן וואס חיי הייסט, זאג איך דיר,
חי חי יודוך וישבחוך, אוי וויי טאטע.
טאמער וועסטו פרעגן וואס מזוני הייסט, זאג איך דיר,
ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך, אוי וויי טאטע.

די מצריים זאגן אז זייער גאט איז א גאט, ניין זאג איך דיר.
די פרסיים זאגן אז זייער גאט איז א גאט, ניין זאג איך דיר.
אבער איך לוי יצחק בן שרה סאשע זאג:
יתגדל ויתקדש שמיה רבא.

תרגום לעברית:

רבונו של עולם,
הבה נעשה עסקת חליפין, עסקת חליפין נעשה.
אני אתן לך חטאים עוונות ופשעים - אוי ווי טאטע.
ואם תשאל מה תיתן לי בתמורה,
אומר לך: אתה תיתן לי סליחה מחילה וכפרה.
שמא תחשוב: שווה בשווה,
לא, אומר לך. אתה תוסיף ותתן לי בני חיי ומזוני.

ואם תשאל: מה נקרא בני,
אומר לך: בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.
ואם תשאל: מה נקרא חיי,
אומר לך: חי חי יודוך וישבחוך.
ואם תשאל: מה נקרא מזוני,
אומר לך: ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך.

המצרים צועקים שאלוהיהם הוא אלוה - לא, אומר אני לך.
הפרסים צועקים שאלוהיהם הוא אלוה - לא, אומר אני לך.
המינים והאפיקורסים צועקים שחלילה אין אלוקים - ישנו, אומר אני לך.
אבל אני לוי יצחק בן שרה שאשא אומר:
יתגדל ויתקדש שמיה רבא!