רבי ליבר הגדול, נודע כמקובל אלוקי, וגדולי דורו והדורות הבאים היו שחים אודות קדושתו היתרה, רבי ליבר זכה לגילוי אליהו, עד כדי כך שאמרו צדיקים: "זה לא שרבי ליבר הגדול זוכה לגילוי אליהו הנביא, זהו אליהו הנביא שזוכה להגיע לרבי ליבר".

רק חלק מאמרותיו ודברי תורתו של רבי ליבר נשתמרו, בהם גם סגולות שנתן. הדברים הובאו בספר צרור החיים אותו כתב נכדו של רבי ליבר רבי חיים ליברזון זצ"ל, משם הבאנו את הסגולות הבאות מילה במילה כפי שנמסרו מדור לדור.

סגולה לחשוכי בנים

כשאומר אתה גבור לעולם ה' יכוון (=במחשבה) בשם אגל"א, והשם הזה יוצא מן הברכות אשר בירך יעקב אבינו ליהודה, ה"א מפסוק אתה יודוך אחיך, והג' מפסוק גור ארי' יהודה, והל' מפסוק לא יסור שבט מיהודה, והא' מפסוק אוסרי לגפן עירה. סוד זה מסר הרב המגיד הנ"ל (=רבי ליבר הגדול) לתלמידו הרב הק' ר' ישעי' דיניוויצער זצ"ל, אשר מסוגל לחשוכי בנים ר"ל.

סגולה לאריכות ימים

לדקדק לענות אמן אחר ברכת המחזיר שכינתו לציון, ובברכת הפורש סוכת שלום וזה מסוגל לאריכות ימים ושנים.

סגולה לתורה בגן עדן

קבלה מהרב המגיד אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל, תיקון גדול לעולם הבא, לקרוא בכל יום פרשה של אותה השבוע ולפחות חציה, ובזה יזכה להגות בה בגן עדן.

סגולה להינצל מחלומות רעים ומרעין בישין

סגולה מהרב הקדוש ר' ליבער להנצל מחלומות ומרעין בישין, כשיאמר בקריאת שמע (=שעל המיטה) יושב בסתר ונגע לא יקרב באהליך, נגע הוא לשון זכר, יכוון שתינצל אשתו מן חלומות ומרעין בישין ודמיונות כוזבות. וכשאומר לא תאונה אליך רעה היא לשון נקיבה יכוון שינצל הוא ממקרי לילה ומחלומות רעים ודמיונות כוזבות ר"ל.

סגולה לחן והצלחה

אחר תפילת שמונה עשרה לאמר (דברים פרק לב, א-ג): הַאֲזִינוּ הַשָּׁמַיִם וַאֲדַבֵּרָה, וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ אִמְרֵי-פִי. יַעֲרֹף כַּמָּטָר לִקְחִי, תִּזַּל כַּטַּל אִמְרָתִי, כִּשְׂעִירִם עֲלֵי-דֶשֶׁא, וְכִרְבִיבִים עֲלֵי-עֵשֶׂב. כִּי שֵׁם ה' אֶקְרָא, הָבוּ גֹדֶל, לֵאלֹקינוּ. וזה מסוגל לחן ולהצלחה.