מצבת רבי ליבר
ציון קברו של רבי ליבר הגדול לפני מלחמת העולם השניה

במגפת דֶבֶר שפגעה בברדיטשוב חלה גם רבה של העיר רבי אליעזר ליבר אשכנזי המכונה רבי ליבר הגדול, לאחר זמן קצר הסתלק הרב לבית עולמו בערב שבת קודש כ"ח בחשוון תקל"א (16 בנובמבר 1770), בעיר ברדיטשוב.

ציון קברו של רבי ליבר הגדול נכרה בעיר ברדיטשוב, בבית העלמין העתיק שהיה קיים עד מלחמת העולם השניה, ציון קברו היה מהגבוהים בבית העלמין כיאה לרבה של העיר, יהודי העיר וסביבתה היו מגיעים למקום לשפוך את צקון לחשם ותפילתם על ציונו של הצדיק.

על מצבתו נכתב:

בשנת תקל"א
ציון קבר המת בדֶבֶר
מגיד מישרים מדבר
גמר וסבר
חריף ובקי
חסיד ועניו
ה"ה המפורסים
מ"ו אליעזר ליבר
ב"מ אברהם ז"ל

לצערנו הגדול בזמן מלחמת העולם השניה חרב בית עלמין זה, ועל חורבותיו הוקם פארק עירוני. ציון קברו של רבי ליבר הגדול אותרה בפארק לפני למעלה מ-20 שנים ע"י רבה של העיר רבי שלמה יו"ט ברייער שליט"א שטרח והקים במקום מצבה חדשה על ציון הקבר ובנה גדר סביב. לפני מספר שנים נהרסה המצבה ע"י אנטישמיים מקומיים ואגודת אהלי צדיקים בנתה מחדש את המצבה ואת הגדר סביב. היהודים המבקרים בברדיטשוב באים כיום שוב לישא תפילה על ציון קברו.

 

ציון קברו של רבי ליבר לפני מלחמת העולם השניה

הציון נראה מימין לעץ. תמונה זו צולמה ע"י משלחת אנסקי 1913 - תרע"ג


ציון של רבי ליבר הגדול כפי שהוקם ע"י הרב ברייער (צולם בשנת תשס"ז-2007)

הציון של רבי ליבר הגדול כיום. צילום: אתר ברדיצ'ב

מפת הגעה מקרית קדושת לוי לציון רבי ליבר הגדול