תפילה לרפואה ולעת צרה | מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל | נדפס לראשונה בספר צרור החיים לנכדו רבי חיים ליבערזאהן (בילגורייא תרפ"ח - עמוד 22)

 

כשיש חס ושלום ליחיד איזה צרה או חולה ר"ל, יאמר מזמור יענך (קאפיטעל (=פרק)  כ') י"ב פעמים ואותיות קר"ע שט"ן מן תמניא אפי, ואותיות שמו ושם אמו מן תמניא אפי, ואח"כ יאמר הפסוק (בראשית כ"ח, כ'): וַיִּדַּר יַעֲקֹב, נֶדֶר לֵאמֹר, אִם יִהְיֶה אֱלֹהִים עִמָּדִי, וּשְׁמָרַנִי בַּדֶּרֶךְ הַזֶּה אֲשֶׁר אָנֹכִי הוֹלֵךְ, וְנָתַן לִי לֶחֶם לֶאֱכֹל וּבֶגֶד לִלְבֹּשׁ.

 

וינדר לצדקה, ואח"כ יאמר מן תמניא אפי (=פרק קי"ט בתהילים) אותיות מן ראשי תיבות אלו ג' שמות הקדושים אהי"ה הוי"ה אדנ"י, ואח"כ יאמר זה היהי רצון בכוונה גדולה (=הסדר מופיע כאן - שמות הקדושים בתהילים):

 

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, אביר יעקב קדוש ישראל, תשים עלינו משמר שישים גיבורים מסביב וחרב פיפיות בידינו לעשות נקמות בשונאינו, וכשם שענית ליעקב אבינו עליו השלום בבית אל, כשאמר ואעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי, וכך היה דוד המלך עליו השלום מתפלל כשהיה יואב במלחמה, יַעַנְךָ יְיָ בְּיוֹם צָרָה יְשַׂגֶּבְךָ שֵׁם אֱלֹהֵי יַעֲקֹב, הוא השם שאמר יעקב: לָאֵל הָעֹנֶה אֹתִי בְּיוֹם צָרָתִי, בשם הזה אקרא אליך (ולא יאמר השמות בפיו רק יחשוב במחשבה אלו ג' שמות) אהי"ה, הוי"ה אדנ"י, יעננו ביום קראנו. וזכות השמות היוצאים מהמזמור הזה, נקודותיו ותיבותיו ואותיותיו וטעמיו יגן עלינו להכרית כל החוחים והקוצים הסובבים את השושנה.

רבנו של עולם פדה את בני יעקב מחימה ואף, פזר תפזר כל הקמים עלינו בחרון אף, רחום וחנון יהיה נגד עיניך צרותינו וראה בענינו וריבה ריבנו וידעי כל הגוים כי אתה קדוש ישראל, זכור נא בניך העניים והאביונים מצפים לישועתך כל הימים.

אבינו שבשמים צדיק אתה וחסיד אתה וכל מעשיך באמונה ויגולו רחמיך על בניך כי צמאים אנחנו לרחמיך וזכור לנו מה שציויתנו בתורתך הקדושה כי ימיך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו ואנחנו בניך ילידי שעשועיך רחם עלינו כרוב רחמיך. שמחנו כימות עיניתנו. חי וקיים תעשה לנו נסים ונפלאות. בשם הוי"ה צבאית לנצח בו אויביך ובשם אלקי"ם צבאות להציל בו ידידיך צדיקים יראי שמך. ובשם אהי"ה כתר ראשך בשם הוי"ה תפארתך. ובשם אדנ"י היכל קדשך. כי רבים קמים עלינו לשחתנו, מקודש ומציון תסעדנו ביום צרה תשגבנו. למען קדושת שמך וקדושת אותיותיך. למען אדנ"י הושיענו. ולמען הוי"ה נורא שמך שמרני. למען אהי"ה רחמים גמורים גאלנו. עמוד מכסא דין ושב על כסא רחמים.

פתח לנו שערי רחמים שערי שמים לעלות תפלות דופקי דלתיך כי לך עמך ישראל מקוים לישועתך סלה, אל שדי הצילנו מכל הקמים עלינו ותתננו לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו והמצא מרגוע לנפשינו רועה נאמן במהרה יבוא ויגאלנו בכוחך ה׳ א׳ ותבנה עירך במהרה בימינו ותכונן בית מקדשך ותפארתנו והשרה שכינתך בינינו כי באור פניך חיי"ם לנו גימטריה אהי"ה הוי"ה אהי"ה אמן סלה.