כל הפוסטים בתפילות וזמירות

לאמיר מאכן א בייט

הנה מקובל ונודע מהצדיקים וחסידי עליון זי"ע כי הגה"ק רבינו הרב מברדיטשוב זי"ע בעל קדושת לוי אמר וצעק הניגון בבכייתו בראש השנה קודם יתגדל בתחילת מוסף: הרוסי אומר וחושב כי העולם שלו, הצרפתי אומר שהעולם שלו, וכן חשב כל אדירי המלכים אבל אנחנו אומרים יתגדל ויתקדש שמיה רבא. שער יששכר להרה"ק ממונקאטש מאמר ישע רב אות ל"ח מילות השיר: ריבונו של […]

קרא עוד ←

בקשה למוצאי שבת

גאט פון אברהם https://www.barditchev.co.il/wp-content/uploads/2016/03/ג-ט-פון-אברהם.mp3ג-ט פון אברהם בביצועו של הרב אביש בראדט נמצא בכתבי קודש של הרב הקדוש מברדיטשוב זצ"ל וזה לשונו: "סגולה גדולה להצלחה, שיאמרו אנשים ונשים וטף בקשה זו בכל מוצאי שבת קודש קודם הבדלה ג' פעמים, ובטוח אני שיצליחו בוודאי אם ירצה ה'". "איך בין פערזיכערט אז זיי וועלען אי"ה בעגליקען" גָאט פוּן אַבְרָהָם אוּן פוּן […]

קרא עוד ←

דרי מעלה

בראש השנה קודם חזרת הש׳׳ץ היה מזמר רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע, בקול רם:'דרי מעלה עם דרי מטה יפחדון וירעדון מאימת שמך, דרי תהום עם דרי שאול ירעשון וירגזון מאימת דיניך, אבל צדיקים בגן העדן ירננו ויזמרו לשמך'. לכן אני, לוי יצחק מברדיטשוב, באתי לפניך בתפילתי: 'מה לך אצל ישראל? דבר – למי אתה מדבר? […]

קרא עוד ←

דודלה

ניגון אנה אמצאך | דודעלע שיר זה נכתב ע"י רבינו הק' רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל, כשיר המבטא את כיסופיו לבורא עולם, השיר מבטא את היותו של הקב"ה נמצא בכל מקום. מילות השיר: ריבונו של עולם, איך וויל דיר א דודעלע שפילעןריבונו של עולם, איך וויל דיר א דודעלע זינגען אנה אמצאך ריבונו של עולם,ואנה […]

קרא עוד ←