כל הפוסטים ברבני ברדיטשוב

רבי דוד אורטנברג

גם אני מבקש מנותן התורה שיאיר עיני במאור תורתו הקדושה. ומה ששגיתי יעמידני על האמת ואזכה לעסוק בה לשמה. וקבלתי כי תורה לשמה בפשטות הוא לשם התורה בעצמה. שלא לילך ח״ו בדרך עקום לחדש דבר שאינו אליבא דאמת. ותורתנו תורת אמת.  ואמת לא עלה בדעתי להוציא איזה חבור לאור, כי לזה צריכין בזמן הזה חריפות […]

קרא עוד ←